Drufwa, Gerhard S. (7807d)

BokomslagOm boken
Drufwa, Gerhard Störning, 1726-1807
Grifte-tal, öfver den i lifstiden välborne herren, herr Jonas Meldercreutz, informations- capitaine vid kongl. maj:ts lif-garde och fortifications-stat … Hållit vid dess begrafning, uti Upsala dom-kyrka, den 9 junii 1785, då den å : svärds-sidan utgångna Meldercreutziska ättens sköldemärke sönderslogs / af Gerhard Störning Drufwa. – Uppsala, 1785 (Edman) – 44 s. ; 18 cm

Sökord
Meldercreutz; begravning; begravningstal

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

(nytt fönster)Meldercreutz, Jonas, matematiker.
Meldercreutz var lärjunge till Anders Celsius och 1751-72 var han professor i matematik vid Uppsala universitet.
1736 följde han med den av Maupertuis franskledda gradmätningsexpeditionen i Tornedalen. Under den resan väcktes hans intresse för bergs- och brukshanteringen och 1740 grundade Meldercreutz, tillsammans med Steinholtz, Meldersteins bruk i Råneå.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996, Bd. 3, s. 144