Warmholtz, C. G. (7810w)

TitelbladOm boken
Warmholtz, Carl Gustaf, 1713-1785
Bibliotheca historica sueo-gothica; eller Förtekning uppå så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus; med critiska och historiska anmärkningar / af Carl Gust. Warmholtz. D. 1-2. – Stockholm, 1782-1783.

 

 

D. 1 : Första delen, som innehåller de böcker och skrifter, hvilka röra Sveriges geographie. [54] , 332 s. =(s. 317-32 opag.)
D. 2 : Andre delen, som innehåller de böcker och skrifter, hvilka angå Sveriges natural-historia. xxii, 148 s. =(s. 142-48 opag)

Sökord
Bibliografi; historia; geografi; naturhistoria; Sverige

Innehållsförteckningen i modernt teckensnitt (pdf) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Warmholtz
, Carl Gustaf, bibliograf.
Efter utlandsresor och en tid som politiker ägnade sig Warmholtz åt att bygga upp en stor bok- och manuskriptsamling. Med utgångspunkt från den och sina omfattande lärda kontakter sammanställde han bibliografinBibliotecha historica Suao-Gothica, en förteckning över då kända källor till Sveriges historia.

Källa
Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd (1996). Höganäs: Bra Böcker. D. 19, s. 257