Chydenius, Samuel (7501c)

Olika redskap
Om boken

Chydenius, Samuel, 1727-1757
Steniga backars upodling / Samuel Chydenius. – Åbo, 1752 : (Merckell) – 64 s. ; 16 cm ; ill.

 

 

 

Sökord
Odling; redskap; illustrationer

Läs boken i modernt teckensnitt (PDF-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Chydenius, Samuel, naturvetenskapsman.
1748 blev han magister i Åbo och studerade därefter under ledning av Linné, Wallerius och Klingstjerna. 1753 blev Chydenius docent i kemi och mineralogi. 1756 adjunkt vid Åbo universitet. Chydenius var högt ansedd som vetenskapsman och gjorde flera mekaniska och fysikaliska uppfinningar.

Chydenius omkom 1757 vid ett försök att mäta djupet i Kumo älv ovanför Niskakoski.

Källa
Nordisk familjebok : konversationslexikon och realencyklopedi / red. Stockholm : Nordisk familjeboks förl., 1904-1926. bd 5, s. 281-82
http://runeberg.org/nfbe/0163.html [tillgänglig 2006-10-12]