Ekman, Emanuel (7805e)

Bokomslag
Om boken
Ekman, Emanuel, 1737-1801
Meldersteins bruk, dess privilegier och förmåner, med tillydande hemman, nybyggen och lägenheter uti Westerbotten: Enligt original handlingarne beskrifvit / af Emanuel Ekman. – Uppsala, 1785 (Edman) – 104 s. ; 18 cm

 

 

Sökord
Meldersteins bruk; Råneå; Meldercreutz; järn; järnbruk

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Ekman ger själv en förklaring i boken till varför han valt att skriva om Meldersteins bruk. Han menade att ifall landets egendomar var bättre kända och noggrannare beskrivna skulle det göra författningarna för näringarnas upphjälpande och landets uppodling mycket säkrare och grundligare. Dessutom skrev han boken för att ”finna någon hugad patriotisk köpare”, men även för att ”lämna framtida och efterverlden, något åminne, af en högt förtjänt Medborgare [Meldercreutz]”.

För mer info om Meldersteins bruk se:http://www.ranealvdal.com/se/gora/sevardheter/627.php