Fjellström, Carl P. (7609f)

Titelsida
Om boken

Fjellström, Carl P., [1736-1772 ?]
Tankar om upodlings möjelighet i lappmarkerne / af Carl P. Fjelsström. – Uppsala, 1760. [6], 22 s. ; 20 cm
Innehåller dedikationer.

 

Sökord
Lappmark; odling; Västerbotten; klimat; vegetation; acklimatisering; jordbruk; betesmarker; kreatur

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Fjellström, Carl P., skolmästare?
Son till lappmarksprästen Pehr Fjellström.