Hagström, Johan (7504h)

Förstasidesbild
Om boken
Hagström Johan, läkare, 1716-1792
Rön om de örter och gräs, som renar äta vid fjällen om sommaren / af Joh. Otto Hagström. – [Stockholm], [1750] – S. 95-106 ; 20 cm
Med:Rön om de örter, som , då de ätas af kreaturen, lemna en vedervärdig smak på deras kött och mjölk.
Ur: K. Vetenskaps Akademiens handlingar, andra kvart. [1750]

Sökord
Renar; betesmark; örter; gräs; sommar

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
1737 började Hagström studera i Uppsala och 1749 blev han som Linnés lärjunge med. dr. Samma år fick han ett stipendium med vilkens hjälp han genomförde en resa i Jämtlands lappmarker. En beskrivning av resan publicerades senare av Vetenskapsakademin.
1754-85 tjänstgjorde han som provinsialläkare i Östergötland.

Källor
Svenskt biografiskt handlexikon. Bonniers, 1906. s. 441
http://runeberg.org/sbh/a0441.html [tillgänlig 2006-10-16]

Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1994. Bd. 2, s. 29