Hellant, Anders (7308h)

TitelsidaOm boken
Hellant, Anders, 1717-1789.
De novo in fluviis norlandiarum piscandi modo : Om et nyt sät at fiska i the norländska elfwar / Anders Hellant – Upsaliæ, 1738. – 27 s. ; 19 cm. ; ill.
Parallelltext på svenska och latin.

 

 

Sökord
Fiske; Norrland; älvar; illustrationer

Läs boken i modernt teckensnitt (PDF-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Utdrag ur boken
[…] ei utan förundran och medlidande, ofta set, hurledes största delen af theras manskap är, nästan öfwer hela then kårta sommaren, så syslosat med fiskande, at the mästadels å sido sätta sina hemmansbruk jämte andra så wäl sig, som thet almänna bästa både nödiga och nyttiga syslor. (s. 5)

Om författaren
Hellant, Anders, naturvetenskapsman och borgare.
Hellant studerade vid Uppsala universitet från 1733. Under 1736-37 deltog han i Maupertuis gradmätningsexpedition som tolk. Under ledning av Anders Celsius skrev Hellant avhandlingen om Et nyt sätt att fiska i the norländska elfwer. Hellant tänkte ut ett nytt sätt att fiska i älven eftersom han:

Källa
Norrländs uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 2, s. 73