Hollsten, Jonas (7709h)

Bokomslag
Om boken

Hollsten, Jonas, 1717-1789.
Afhandling om renen / af Jonas Hollsten. – [Stockholm], [1774]. – S. 124-147 ; 20 cm.
Ur: K. Vetenskaps Akademiens handlingar, andra kvart. [1774]

 

Sökord
Renar; kalvar; skadeinsekter; kurbma; betesmark; näringar

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Hollsten
, Jonas, präst och naturvetenskapsman.
Hollsten vistades vid Uppsala universitet med ett så kallat ”lappskt stipendie” som fanns för att främja utbildning och rekrytering av präster för tjänst i lappmarken. Med stipendiet följde ett krav på att lära sig samiska och Hollsten tillbringade mer än ett år i Sorsele för att ”grundeligen inhämta det Lappsak Språket”. Han återkom till Uppsala ”efter halfannat års frånvaro och i detta synnerliga språk fullkomligt inöfvad”.
Hollsten prästvigdes 1750 och mellan 1750-1757 arbetade han som skolmästare i Jokkmokk. Därefter var Hollsten kyrkoherde i Jokkmokks församling 1757-75. 1775 tillträdde han Luleå pastorat och utnämndes till prost 1777 med ”inseende öfver både Svenska och Lappska Församlingarne och Scholorne som tillhöra Luleå Contract”. Flera utav Hollstens skildringar från Lappland finns tryckta i Vetenskapsakademiens handlingar.

Källor
Jonas Hollsten: präst och naturvetare: en norrbottensbild från 1700-talet. Luleå bokförlag 1976.

Berättelser från Jokkmokk: En kommenterad utgåva av två 1700-talsmanuskript till belysning av lappmarkens kristianisering och Pro Fides äldsta historia. Stockholm: Proprius förlag, 1999. s. 129-137