Högström, Pehr (7509h)

Titelsida
Om boken

Högström, Pehr
Tal om orsakerna, hvarföre såden mera skadas af köld på somliga orter i Norrland, än på andra : hållit för Kongl. Svenska Vetensk. Academien den 25 octob. 1755. Stockholm, 1755. – 16 s. ; 19 cm

 

 

 

 

Sökord
Odling; växter; lappmark; köld

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Högström, Pehr, präst och religionsfilosof.
1733-41 var Högström vid Uppsala universitet. 1734 höll han sin första predikan, men prästvigdes först 1741 då han utsågs till missionär av Direktionen över Ecklesiastikverket i Lappmarken. 1742 kallades han till kyrkoherde i Gällivare, men han predikade från Lycksele i söder till Utsjoki i norr. Under tiden i Lappland började han skriva på det som blivit hans mest kända verk, Beskrifning Öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker. Lappmarksbeskrivningen blev känd även utomlands och översattes både till danska och tyska och senare även till franska.
1749 flyttade Högström till Skellefteå och arbetade som kyrkoherde. Där experimenterade han även med olika slags odlingar och planterade fruktträd, päron, äpple, plommon, körsbär och mullbär, fram tills en snöfattig vinter och en kall vår 1763 satte stopp för hans för hans försök. Om det kan man läsa i Högströms Anmarkningar [dvs anmärkningar] vid den år 1763 i Västerbotten infallna märkvärdiga vinter.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1994. Bd. 2, s.182 f.

För mer information om Pehr Högström se till exempel
Wikmark, Gunnar (1979). Pehr Högström: en storman i Norrlands kulturarv. Stockholm: Kung. Vetenskapsakademien.
Perh Högströms missionsförrättningar och övriga bidrag till samiska kyrkohistoria / utgivna och kommenterade av Carl F. Hallencreutz. Uppsala universitet: institutet för missionsforskning, 1990.