Triewald, Mårten (7306t)

Bokomslag
Om boken
Triewald, Mårten, 1691-1747
Ytterligare rön och bot emot renarnas elaka sjukdom, curbma kallad, ingifwit / af Mårten Triewald. – [Stockholm], [1739]. – S. 133-137 ; 21 cm
Ur: K. Vetenskaps Akademiens handlingar, fjärde kvart. [1739].

Sökord
Renar; näringar; sjukdomar

Läs skriften i modernt teckensnitt (pdf-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Triewald, Mårten, mekaniker, uppfinnare.
Tillbringade 10 år i Storbritannien. Där var han inspektör vid gruvorna i Newcastle och ägnade sig åt mekaniska studier. Vid återkomsten till Sverige blev hans kunskaper väl spridda och Triewald stiftade tillsammans med bl.a. Linné, svenska Vetenskapsakademin.

Källa

Svenskt biografiskt handlexikon (1906). Stockholm: Bonniers. D. 2, s. 635
http://runeberg.org/sbh/b0635.html [tillgänglig 2007-02-05]