Wasenius, Petrus Hans (7508w)

Titelsida
Om boken

Wasenius, Petrus Hans, 1723-1803
Norrländska boskaps skötseln, med några små anmärkningar uti korthet sammanfattad och beskrefwen / af Petrus H. Wasenius. – Stockholm, 1751 (kongl. tryckeriet). – 128 s. ; 18 cm

 
Sökord
Husdjur; hästar; nötkreatur; får; getter; odling; växter; rovor; kål; bönor; jordpäron; nässlor; fräken; tall; gran; asp; rönn; sälg; hushållning; mjölk; råmjölk; mesost; ost; smör; filbunke; jordbruk

Läs boken i modernt teckensnitt (pdf-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Wasenius, Petrus Hansson, präst, författare.
Wasenius prästvigdes 1755 och arbetade som präst i Stockholm. 1764 flyttade han till Härnösanda stift och arbetade som kyrkoherde. 1778 blev Wasenius kontraktsprost. Under sin studietid skrev han bland annat Norrländska boskaps skötseln… som lämnar inblickar i den nordsvenska allmogens vardagsliv och levnadsvillkor.

Källa
Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi (1921). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 31, s.775
http://runeberg.org/nfck/0408.html [tillgänglig 2006-11-28]