Örn, Nicolaus (7001o)

Titelsida
Om boken

Örn, Nicolaus
Kurtze Beschreibung des Lapplandes / von Nicolaus Örn: In Teutscher Sprache entworffen; von einem Teutschen aber in bessere Ordnung und gut Teutsch gesetzt. – Bremen, 1707 – 88 s. ; 14 cm.

 

 

Sökord
Lappland; etnografi; samer; religion; trollkonst; renar; folkliv; hushållning; träd; fiskar; fåglar; gruvor

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Örn
, Nicolaus, resenär och äventyrare. Född i Råneå omkring 1683.
Runt Örn har många myter byggts, men enligt Nordisk familjebok (1906) blev Örn student i Uppsala 1698. Mellan 1702-1705 reste Örn runt i Europa, iklädd en samedräkt. 1706 påbörjade han en ny Europaresa som denna gång sträckte sig in i Ryssland. Han färdades fortfarande i samedräkt och kallade sig för ”prinsen av Lappland”.

Enligt hans bref till k. rådet grefve F. Wrede 3 nov. 1706 fick han på denna resa ”uppvakta” vid hofvet i Versailles. 1707 var han i Tyskland. I bref från Kassel 20 aug. s. å. till k. sekreteraren Cederhielm hos Karl XII i Altranstädt sökte han fritaga sig från den hos K. M:t framförda beskyllningen att ha uppträdt under nämnda titel och förklarade sig resa endast för att utbilda sig till en nyttig undersåte. I Astrahan blef han 1710 häktad och satt fem år under lås och bom. 1715 bönföll han i en skrifvelse till konung Georg I i England om dennes medling, rymde kort därpå ur fängelset och lär ha dött i Astrahan till följd af dryckenskap. Han utgaf en värdelös Kurtze beschreibung des Lapplandes (Bremen, 1707). (Nordisk familjebok, 1906, vol. 34, s. 153)

Kurtze Beschreibung des Lapplandes är en lapplandsbeskrivning som i huvudsak bygger på Johannes Schefferus Lapponia. Boken finns i svensk översättning: Kort beskrivning av Lappland (1982). I den svenska översättningen finns även en biografisk skiss av Nicolaus Örn.

Örns dödsår är okänt. Han försvann spårlöst i Astrachan.

Källor

Nordic Authors: Projekt Runebergs databas.
http://runeberg.org/authors/ornnicol.html [tillgänglig 2006-10-25]

Nordisk familjebok. Stockholm: Bonniers, 1906. Vol. 34, s. 153
http://runeberg.org/nfcn/0099.html [tillgänglig 2006-10-25]

Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996. Bd. 4, s. 395