Tornæus, Johannes (7708t)

Bokomslag
Om boken
Tornaeus, Johannes, d. 1681
Beskrifning, öfwer Torneå och Kemi lappmarker : författad år 1672 / Johannis J. Tornæ. – Stockholm, 1772. [16], 67 s. ; 17 cm.

 

 

Sökord
Lappmark; Torneå; Kemi; samer; näringar; ursprung; religion; frieri; giftermål; jakt; renar; fåglar; livsmedel; kläder

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Beskrifning öfwer Torneå och Kemi Lappmarker i modernt teckensnitt (pdf-format) (nytt fönster)

Om författaren
Tornæus, Johannes, folklivsskildrare, präst.
Tornæus födelseår är okänt, men han skrevs in vid universitetet i Uppsala 1625. Efter resor runt om i världen blev han kyrkoherde i Nedertorneå. Tornæus var intresserad utav samernas undervisning. På uppdrag av kungen översatte han den svenska kyrkohandboken till samiska. Den utgavs 1648 under titeln Manuale Lapponicum. 1672 skrev han på uppdrag utav Antikvitetskollegium en beskrivning över Torne och Kemi lappmarker som inte gavs ut förrän 1772.

Källa

Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen (1996). Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 4, s. 240