Schefferus, Johannes (7005s)

TitelsidaOm boken
Schefferus, Johannes, 1621-1679.
The history of Lapland : containing a geographical description, and a natural history of that country; with an account of the inhabitants … / written by John Scheffer. The travels of the King of Sweden’s mathematicians into Lapland. The history of Livonia, and the wars there. A journey into Lapland, Finland, &c / written by Olof Rudbeck in the year 1701. – Translated from the last ed. in Latin. – London: printed for Tho. Newborough, at the Golden-Ball in St. Paul’s-Charuch-yard: and R. Parker under the Royal-Exchange, 1704. 416, 22 s. ; 20 cm. ; ill. (kopparstick)

Sökord
Lappland; samer; geografi; natur; ursprung; religion; sedvänjor; giftermål; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Schefferus
, Johannes, tysk-svensk humanist.
1670 fick Schefferus uppdraget att skriva ett arbete om Lappland. Ett av uppdragets syften var att tillbakavisa de rykten som florerade utomlands, nämligen att Sverige skulle ta hjälp av samernas magi för att röna framgång i krig. Laponia kom ut på latin 1673 och översattes därefter till andra språk. Översättningen till svenska kom först 1953. Schefferus grundade sitt arbete på en granskning av äldre och nyare skrifter, men även till exempel lappmarkprästernas upplevelser. Boken spänner från natur och befolkning till seder och trosföreställningar. I ett avsnitt återger han två jojkar på samiska med latinsk prosaöversättning. Idag kan inte Laponia användas som primärkälla, men den har haft stor betydelse för den svenska och europeiska uppfattningen om samerna.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996. Bd. 4, s. 95

Se vårt franska exemplar

Se vårt tyska exemplar

Se Kungliga Bibliotekets engelska exemplar (nytt fönster)