Leem, Knud (7608l)

Titelsida
Om boken
Leem, Knud, 1697-1774
Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens lapper, deres tungemaal, levemaade og forrige afgudsdyrkelse / med J.E. Gunnderi anmærkninger = Canuti Leemii De Lapponibus Finmarchiae : eorumque lingua, vita et religione pristina. E.J. Jessen-s Afhandling om de norske finners och lappers hedenske religion = E.J. Jessen-s Tractatu singulari de Finnorum Lapponumque Norvegic. religione pagana. – Köpenhamn, 1767. – [12], 15, [5], 544, 82 s., [100] pl. ; ill. (kopparstick) ; 25 cm

Sökord
Etnografi; Norge; samer; språkvetenskap; samiska; folkliv; husgeråd; sällskapslekar; kläder; renar; näringar; jakt; skinnberedning; religion; offer; trollkonster; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Se den tyska utgåvan

Om författaren
Leem
, Knud, norsk missionär i lappmarken, topograf, lexikograf.
Leem studerade i Köpenhamn och blev så småningom missionär i Finnmarken. Leem var senare även föreståndare för Seminarium lapponicum Fridericianum i Trondheim. Hans studier av samernas språk och etnografi redovisade han i olika böcker där Beskrivelse over Finmarkens lapper  är en. Boken är uppdelad i två kolumner med dansk text i den ena och latinsk i den andra.

Kopparsticken nog illa både teknade och stuckne, tjena föga til annat, än at göra boken dyr. Leems Arbete angår väl allenast de til Norrige hörande Lappmarker; men förtjenar med Scheffers och Högströms Beskrifningar at jämnföras. (Warmholtz, C. G., 1966, s.265)

Källor
Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi. Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 16, s. 8

Warmholtz, C. G. (1966). Bibliotheca historica Sueo-Gothica; eller Förtekning uppå så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus / med critiska och historiska anmärkningar. Köpenhamn: Rosenkilde og Bagger. Del 1-2.