Högström, Pehr (7411h)

TitelsidaOm boken
Högström, Pehr, 1714-1784
Beskrivelse over de under Sverriges krone liggande lapmarker indeholdende en kort underretning… af det Svenske oversat / Peder Högström. – Kiøbenhavn, 1748.
Sammanbunden m.: Torneus : Beskrifning öfwer Torneå och Kemi Lappmarker, 1672 [tryckår 1772].
Sammanbunden m.: Ehrenmalm : Resa igenom Wäster Norrland till Åsele Lappmark 1741, [tryckår 1743]

 

Sökord
[Högström] Etnografi; samer; ursprung; språk; renar; näringar; jakt; fiske; familjeliv; kläder; religion; trollkonster; nybyggare
[Torneus] Lappmark; Torneå; Kemi; samer; näringar; ursprung; religion; frieri; giftermål; jakt; renar; fåglar; livsmedel; kläder
[Ehrenmalm] Geografi; reseskildringar; Lappland; Åsele; samer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Beskrifning öfwer Torneå och Kemi Lappmarker i modernt teckensnitt (pdf-format) (nytt fönster)

Umeå universitet har digitaliserat Ehrenmalms Resa igenom Wäster Norrland till Åsele Lappmark 1741 (nytt fönster)

För mer info om Högström se Nordisk familjebok [tillgänglig 2008-03-17] (nytt fönster)

För mer info om Torneus se Nordisk familjebok [tillgänglig 2008-03-17] (nytt fönster)