Högström, Pehr (7409h)

Samer med renarOm boken
Högström, Pehr, 1714-1784
Beschreibung des der Crone Schweden gehörenden Lapplandes nebst Arwid Ehrenmalms Reise durch West-Nordland nach der Lappmark Useble … aus dem Schwedischen übersetzt / M. Peter Högström. – Copenhagen: Rothe, 1748. – 422 s. ; 17 cm. ; ill.
Med karta.
Hfr. bd.

 

 

Sökord
Etnografi; samer; ursprung; språkvetenskap; renar; näringar; jakt; fiske; familjeliv; kläder; religion; trollkonster; nybyggare; kartor; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Högström, Pehr, präst och religionsfilosof.
1733-41 var Högström vid Uppsala universitet. 1734 höll han sin första predikan, men prästvigdes först 1741 då ha utsågs till missionär av Direktionen över Ecklesiastikverket i Lappmarken. 1742 kallades han till kyrkoherde i Gällivare, men han predikade från Lycksele i söder till Utsjoki i norr. Under tiden i Lappland började han skriva på det som blivit hans mest kända verk, Beskrifning Öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker. Lappmarksbeskrivningen blev känd även utomlands och översattes både till danska och tyska och senare även till franska.

Se svenska utgåvan

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1994. Bd. 2, s. 182 f.