Gueudeville, Nicolas (7102g)

Jakt och djur
Om boken

Gueudeville, Nicolas, 1652- ca.172?
Dissertation sur la Laponie et sur le gouvernement de ces isles [skall vara peuples]. – [1718] – 10, [6] pl.; 44*30 cm.; ill.
Ur: Atlas historique

 

 

 

Sökord
Etnografi; samer; undervisning; gudomligheter; ursprung; bostäder; kläder; sysselsättning; handel; äktenskap; sällskapslekar; sällskapsspel; jakt; kristendom; kartor; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Planscherna
Karta över Lappland samt hur samerna bär sina barn, reser och deras fritidsaktiviteter; samisk religion; lappkåta, bärselar och klädedräkter; sameslöjd; giftermål, spel och lekar samt färdsätt; jakt, utrustning, vapen, ren och fåglar

Kolonisationen av den ”Nya Världen” ökade efterfrågan på kunskap om exotiska platser. Det var utifrån denna efterfrågan som Atlas historiqueuppkom. Avsikten med de sju volymerna var helt populistiska, nämligen att göra historien lättillgänglig för en bred massa. Därför finns där även geografiska fakta och årtal så att läsaren inte bara skulle veta vad som hände utan också var och när. Dessutom är de rikligt illustrerade. Dissertationerna skrevs för dem som föredrog att enbart läsa och de ger en generell introduktion till alla områden som verket täcker. Ovan nämnda dissertation beskriver alltså Lappland och är hämtad ur Atlas Historiquesfjärde volym. Även om det är Gueudevilles namn som står på dissertationernas titelsidor så hade han stor hjälp av en man vid namn Limiers. (Rosenberg, 1982, s. 79 ff.)

Källa
Rosenberg, Aubrey. Nicolas Gueudeville and his work. The Hague : Nijhoff, 1982.