Hülphers, Abraham Abrahamsson (7804h)

Titelsida
Om boken

Hülphers, Abraham Abrahamsson, 1734-1798
Samlingar till en beskrivning öfwer Norrland: femte samlingen om Westerbotten: 1. bandet / af Abrah. Abr.son Hülphers. – Westerås, 1789. (Horrn) – [16], 344, 64 s. ; 19 cm ; 1 kart.
Åtföljes av H.J. Tunaeus ”Herdaminne, eller Härnösands stifts präst-krönika”

Sökord
Torneå; Övertorneå; Särkilax; kyrkor; Svanstein; Kengis bruk; Hietaniemi (Hedenäset); Karl Gustav; Pajala; Muonioniska; Svanstein; bergsbruk; Råneå; Luleå; Kalix; Överkalix; sjukdomar; väder; sjöfart; folkliv; kartor

Läs ett utdrag i modernt teckensnitt (PDF-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Hülphers, Abraham Abrahamsson, topograf, reseskildrare och affärsman.
Hülphers hade ett gott läshuvud och hade säkerligen ägnat sitt liv åt naturvetenskapen om inte hans far drivit en växande affärsverksamhet och önskade hjälp av sonen. Hülphers blev så småningom en av cheferna för ett stort handelshus. Han hade behållit sitt intresse för vetenskapen och när tillfälle dök upp begav han sig ut på resor i landet. 1758 började han sin stora resa genom Norrland och Lappland ända upp till Torneå. Han antecknade flitigt allt som rörde de besökta områdenas handel, näringar, lanthushållning, naturförhållanden, folkliv, historia mm. Av olika omständligheter utgavs hans verk om Norrland och Västerbotten inte förrän år 1789.

Hans skildringar, åtföljda af belysande kartor, gå från stad till stad, från socken till socken, röra sig om allt, som förefallit resenären anmärkningsvärdt, och kryddas ofta af täcka naturbeskrifningar och färgrika drag ur det brokiga allmogelifvet. (Svenska turistföreningens årsskrift, s. 251)

Källa
Svenska turistföreningens årsskrift 1898. Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 239-258

(OBS! En bild på Hülphers finns i turistföreningens skrift.)