Högström, Pehr (7603h)

Titelsida

Om boken
Högström, Pehr, 1714-1784
Tal om landtmanna-näringar i Wästerbotten, besynnerligen Skellefta soken, hållit för kongl. vetenskaps academien, vid praesidii nedläggande, den 1 maji 1765 / af Pehr Högström – Stockholm, 1765 (Salvius) – 24 s. ; 20 cm
Innehåller: Svar, gifvet på Kongl. vetensk. academiens vägnar / af Pehr Wargentin.

 

 

Sökord
Skellefteå; åkerbruk; jakt; skogsbruk; fiske; jordbruk; hantverk; handel

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Högström
, Pehr, präst och religionsfilosof.
1733-41 var Högström vid Uppsala universitet. 1734 höll han sin första predikan, men prästvigdes först 1741 då ha utsågs till missionär av Direktionen över Ecklesiastikverket i Lappmarken. 1742 kallades han till kyrkoherde i Gällivare, men han predikade från Lycksele i söder till Utsjoki i norr. Under tiden i Lappland började han skriva på det som blivit hans mest kända verk, Beskrifning Öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker.
1749 flyttade Högström till Skellefteå. Under åren i Västerbotten gjorde han många olika iakttagelser och eftersom de norra delarna av Sverige blev allt viktigare ur en näringspolitisk synvinkel var han en uppskattad rapportör från det området.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1994. Bd. 2, s.182 f.