La Porte, Joseph de (7611l)

Titelsida
Om boken

La Porte, Joseph de, 1713-1779
Le voyageur françois, ou la connoissance de l’ancien et du nouveau monde / Mise au jour par l’abbé Delaporte. Tome viii. – Paris, 1768. – 455 s. ; 17 cm.

 

 

 


Warmholtz skriver

”Fransyska Resebeskrifvaren genomvandrar, utan at gå utur sin kammare, alla Riken och tilägnandes sig alt det, som hos andra Skribenter i detta ämne finnes upteknat, hvilket han sedan omarbetar, och på sit sätt för Almänheten framlägger i Bref til et Fruntimer; mindre angelägen om at tilförlåtligen underrätta, än at roa och förnöja Läsaren.” (s. 95)

Källa
Warmholtz, Carl Gust. Bibliotheca historica sueo-gothica; eller förtekning uppå så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svenska historien… Stockholm, 1782. D. 1-2, s. 95

Sökord
Lappland; Norge

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)