Marshall, Joseph (7711m)

Titelsida
Om boken

Marshall, Joseph
Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770… / by Joseph Marshall. Vol. II – London, 1772 – S. 293-379 ; 21 cm.

 

 


Sökord
Geografi; reseskildringar; Göteborg; Vänern; Uppsala; Linné; Stockholm

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Se även Vol. 3

Vi har valt att enbart digitalisera de avsnitt i vol. 2 och 3 som behandlar Sverige, men på The European Library finns hela verket med alla tre volymer digitaliserade.

Om författaren
I flera äldre källor sägs Joseph Marshall vara en pseudonym för författaren John Hill, men Bring (1954) menar att enligt biografin i Dictionary of National biography, Vol. 26 (1891) och den bibliografiska anordningen i British Museums stora katalog är fallet inte så. För Joseph Marshall har inga biografiska uppgifter hittats och det är osäkert ifall författaren verkligen besökte alla länder som han beskriver. Det finns till och med uppgifter om att hela resebeskrivningen skulle vara hopdiktad, men Bring menar att de uppgifterna ska tas med en viss reservation. Däremot tvivlar han på att Marshall verkligen hade det samtal med Linné som finns återgivet i Vol. 2 eftersom det innehåller ”åtskilliga oriktigheter”. Men trots det tycker han inte att man kan dra slutsatsen att Marshall aldrig besökt vårt land.

Resan i Sverige gjordes enligt Marshall 1769. I vol. 2 och 3 beskriver han färden från Hälsingborg till Göteborg, Uppsala, med besök hos Linné, Stockholm, Dalarna, Hudiksvall, Härnösand, Umeå och över Torneå in i Finland.

Källa
Bring, Samuel E. (1954). Itineraria Svecana: Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950. Stockholm: Almqvist & Wiksell. s. 85