Okänd (7702x)

Bokomslag

 

Om boken
Kårt försök, af närmare kunskap och större nytta utaf de ännu ej upodlade norre landskaper af Swerige, med deras naturliga beskaffenhet och lägen; i synnerhet lappmarken. Til högre eftertanka. – Stockholm, 1771 : (Salvius) – 16 s. ; 17 cm

 

 

Sökord
klimat; jordmån; sjöar; berg; skogsbruk; jordbruk; odling

Läs boken i modernt teckensnitt (PDF-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)