Okänd (7809n)

Titelsida

 

Om boken
Någre anmärkningar angående Westerbottn och dess hushållning. – Stockholm, 1784. – S. [151]-163 ; 17 cm
Ur: Hushållningsjounal för december år 1784

 

 

 

 

Sökord
Västerbotten; befolkning; jordbruk; skogsbruk; sågverk; lappmark; samer; nybyggare

Läs boken i modernt teckensnitt (pdf-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)