Tuneld, Eric (7906t)

Titelsida
Om boken

Tuneld, Eric, 1709-1788
Geographie öfver konungariket Swerige samt därunder hörande länder / författad af Eric Tuneld … – Sjunde uppl. – Stockholm, 1793-95. – 652 s. ; 19 cm.
Tredje bandet, som innehåller Norrland, Lappland, Finland och Sweriges utrikes besittningar. 1794.

 

 

Sökord
Geografi; Norrland; Lappland; Finland

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Tuneld, Erik, geograf.
”Tuneld började 1739 utarbeta sin Inledning til geographien öfver Sverige, som utkom 1741 […] Emellertid bearbetade han fortfarande sitt verk, utgaf 5 uppl. däraf (2:a uppl. öfversattes 1749 på tyska) och begynte den sjätte, 1785 (fulländad i 4 bd 1792). Det allmänna bifall, hvarmed detta banbrytande arbete hälsades, var välförtjänt genom den mångsidighet och relativa fullständighet, som Tuneld alltmer förstod att ge det […] Efter Tunelds död utkom 7:e uppl. af hans stora arbete (3 bd, 1793-94) […]” (Nordisk familjebok, Uggleuppl. bd. 30, s. 310)

Källa
Nordisk familjeordbok: Konversationslexikon och Realencyklopedi(1920).Uggleupplagan. Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 30, s. 310 (nytt fönster) [tillgänglig 2008-10-14]