Wegelius, Johan (7502w)

Titelsida
Om boken
Wegelius, Johan, 1693-1764
Tancke försök om hushållningens hinder och hjelp i Kimi-lappmarck …/ af Johan Wegelius. – Åbo, 1758 (Merckell).  – [8], 12 s. ; 20 cm
Inte inbunden.

 

 

Sökord
Kemi; hushållning; odling; lantbruk

Läs boken i modernt teckensnitt (pdf-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Wegelius
, Johan, präst.
1721 prästvigdes Wegelius. Mellan åren 1726-1757 var han rektor för Torneå skola. 1757 blev han pastor i Uleåborg och året därpå prost.

Källa

Nordisk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996. Bd. 4, s. 289