Björner, Erik Julius (7406b)

Titelsida Om boken
Björner, Eric Julius, 1696-1750
Svea rikes hävda ålder, uppvisader med en sago och röno reda om nordiske länders, så fornare som senare, åboning, strandvidd och Östersjöhögd, med tillökning av et brev om finnars, lappars och samojeders ursprung från samaritanske israeliter. – Stockholm, 1748. – 210 + [12] s. ; 19 cm

 

Sökord
Historia; samer; samojeder

De inledande sidorna i modernt teckensnitt (PDF-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Björner, Erik Julius, arkeolog.
Författade som student i Uppsala den akademiska avhandlingen De Svedia boreali (1717) vilken hjälpte honom till en sekreterartjänst i antikvitetskollegiets kansli. 1738 utnämndes han till assessor efter en resa i Norrland där han samlade en mängd anteckningar om runstenar, gravhögar och andra fornminnen. Hans skrifter gav honom högt anseende av sin samtid både i Sverige och utomlands.

Om Svea rikes hävda ålder…
Et besynnerligt skrifsätt, ovanliga och icke almänt bekanta ordfogningar, jämte en sälsam Orthographie, göra detta arbete för läsare tungt och obehagligt; ehuru man för öfrigt icke nekar, det ju däruti flere grundade och nyttige anmärkningar förekomma. (Warmholtz, d. 2, s. 97)

Källor
Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi (1905). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 3, s. 582 f.
[tillgänglig 2008-10-14]

Warmholtz, Carl Gust. (1783). Bibliotheca historica Sueo-Gothica…Stockholm, (Nordström), d. 2