Hellant, Anders (7706h)

Titelsida
Om boken

Hellant, Anders, 1717-1789.
Tankar, huruvida byggnings-sättet hos det fattiga folket i Torne stad och kringliggande landsbygd kan bidraga til rötfeber och andra sjukdomar / insände af Anders Hellant. – [Stockholm], [1774] – S. 61-68 ; 19 cm
Ur: K. Vetenskaps Akademiens handlingar, första kvart. [1774].

 

Sökord
Rötfeber; sjukdomar; Torneå; landsbygd; arkitektur; byggnadssätt; smitta; fukt; klimat

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Hellant, Anders, naturvetenskapsman och borgare.
Hellant studerade vid Uppsala universitet från 1733. Under 1736-37 deltog han i Maupertuis gradmätningsexpedition som tolk. Under ledning av Anders Celsius skrev Hellant, 1738, en avhandling om Et nyt sätt att fiska i the norländska elfwer. Därefter avbröt han sina akademiska studier och 1741 blev han vice häradshövding och bosatte sig i Torneå. Under 1748-49 deltog han som astronomisk observatör i svenska gränskommissionen. 1750 invaldes han som ledamot i Vetenskapsakademin och 1756 blev han ekonomidirektör i Lappmarken vilket gav honom befogenheter att i landshövdingens ställe fatta vissa beslut. Han övergav ändå inte sin astronomiska bana utan fortsatte med astronomiska observationer, en del på uppdrag utav Vetenskapsakademin.

Källa
Norrländs uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 2, s. 73