Hellant, Anders (7402h)

Titelsida
Om boken
Hellant, Anders, 1717-1789
Astronomiska observationer vid konl. riks- gränse-mätningen och resan emellan Torne och Wardhus, gjorde 1748 och 1749. – [Stockholm], [1749]. – S. 95-114 ; 20 cm.
Ur: K. Vetenskaps Akademiens handlingar, andra kvart. [1749]

 

Sökord
Naturvetenskap; astronomi; polhöjder; Torneå; Vardö (Vardöhus); Kengis bruk, Muonio; Hetta; Tanaälven; Vadsö; Rovaniemi; Kautokeino

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Hellant, Anders, naturvetenskapsman och borgare.
Hellant studerade vid Uppsala universitet från 1733. Under 1736-37 deltog han i Maupertuis gradmätningsexpedition som tolk. Under ledning av Anders Celsius skrev Hellant, 1738, en avhandling om Et nyt sätt att fiska i the norländska elfwer. Därefter avbröt han sina akademiska studier och 1741 blev han vice häradshövding och bosatte sig i Torneå. Under 1748-49 deltog han som astronomisk observatör i svenska gränskommissionen. 1750 invaldes han som ledamot i Vetenskapsakademin och 1756 blev han ekonomidirektör i Lappmarken vilket gav honom befogenheter att i landshövdingens ställe fatta vissa beslut. Han övergav ändå inte sin astronomiska bana utan fortsatte med astronomiska observationer, en del på uppdrag utav Vetenskapsakademin.

Källa
Norrländs uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 2, s. 73