Hellant, Anders (7507h)

Titelsida
Om boken
Hellant, Anders, 1717-1789
Anmärkningar om en helt ovanlig köld i Torne / af And. Hellant. – [Stockholm], [1759?]. – S. 314-316 ; 22 cm
Ur: K. Vetenskaps Akademiens handlingar, fjärde kvart. [1759?]. 

Sökord
Naturvetenskap; Torneå; köld; vinter

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Hellant
, Anders, naturvetenskapsman och borgare.
Hellant studerade vid Uppsala universitet från 1733. Under 1736-37 deltog han i Maupertuis gradmätningsexpedition som tolk. Under ledning av Anders Celsius skrev Hellant, 1738, en avhandling om Et nyt sätt att fiska i the norländska elfwer. Därefter avbröt han sina akademiska studier och 1741 blev han vice häradshövding och bosatte sig i Torneå. Under 1748-49 deltog han som astronomisk observatör i svenska gränskommissionen. 1750 invaldes han som ledamot i Vetenskapsakademin och 1756 blev han ekonomidirektör i Lappmarken vilket gav honom befogenheter att i landshövdingens ställe fatta vissa beslut. Han övergav ändå inte sin astronomiska bana utan fortsatte med astronomiska observationer, en del på uppdrag utav Vetenskapsakademin.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1994. Bd. 2, s. 73