Hellant, Anders (7610h)

Titelsida
Om boken

Hellant, Anders, 1717-1789.
Om den sednare ovanliga kölden i Torne och Lappmarken, som inföll den 23 januarii och följande dagar år 1760 / af And. Hellant. – [Stockholm], [1760] – S. 312-320 ; 20 cm.
Ur: K. Vetenskaps Akademiens handlingar, fjärde kvart. [1760].
Sökord
Naturvetenskap; lappmark; Torneå; Jukkasjärvi; Utsjoki; vinter; köld; instrument

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Hellant, Anders, naturvetenskapsman och borgare.
Hellant studerade vid Uppsala universitet från 1733. Under 1736-37 deltog han i Maupertuis gradmätningsexpedition som tolk. Under ledning av Anders Celsius skrev Hellant, 1738, en avhandling om Et nyt sät at fiska i the norländska elfwer. Därefter avbröt han sina akademiska studier och 1741 blev han vice häradshövding och bosatte sig i Torneå. Under 1748-49 deltog han som astronomisk observatör i svenska gränskommissionen. 1750 invaldes han som ledamot i Vetenskapsakademin och 1756 blev han ekonomidirektör i Lappmarken vilket gav honom befogenheter att i landshövdingens ställe fatta vissa beslut. År 1760 inföll vad Hellant kallar ”den sednare ovanlig kölden…”. Hellant berättar om hur kallt det var på orterna Torneå, Sombio, Jukkasjärvi och Utsjoki under januari 1760. Kvicksilvret sjönk på sina ställen 70 grader under nollpunkten och den 23 januari hände något ännu märkligare:

”at qvick-silfret var helt och hållit inkrupit i kulan på en Thermometer som var delad til 150 grader under Noll-punkten.” (s. 313)

Hellant beskriver även hur vissa musikinstrument påverkas av kylan så att tonarterna ändras.

Källa
Norrländs uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1994. Bd. 2, s. 73