Högström, Pehr (7607h)

Titelsida
Om boken
Högström, Pehr, 1714-1784
Anmarkningar [dvs anmärkningar] vid den år 1763 i Västerbotten infallna märkvärdiga vinter / af Pehr Högström. – [Stockholm]: [Kungl. Vetenskapsakademien], [1764]. – S. 19-24 ; 20 cm
Särtr. ur: Kgl. Vetenskapsakademiens handlingar.
Sökord
Västerbotten; Skellefteå; vinter; odling; jordbävning; väder; observationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Se även åminnelsetal över Pehr Högström.

Om författaren
Högström
, Pehr, präst och reglegionsfilosof.
1734 höll han sin första predikan, men prästvigdes först 1741 då ha utsågs till missionär av Direktionen över Ecklesiastikverket i Lappmarken. 1742 kallades han till kyrkoherde i Gällivare, men han predikade från Lycksele i söder till Utsjoki i norr. Under tiden i Lappland började han skriva på det som blivit hans mest kända verk, Beskrifning Öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker.
1749 flyttade Högström till Skellefteå. Där experimenterade han med olika slags odlingar och planterade fruktträd, päron, äpple, plommon, körsbär och mullbär, fram tills en snöfattig vinter och en kall vår 1763 satte stopp för hans för hans försök. Det är den vintern som beskrivs i HögströmsAnmarkningar [dvs anmärkningar] vid den år 1763 i Västerbotten infallna märkvärdiga vinter.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1994. Bd. 2, s.182 f.