Wegelius, Henrik (7510w)

Titelsida Om boken
Wegelius, Henric, 1735-1791.
Berättelse om den jordbäfning, i Kimi Lappmark, natten emot Nyårs-dagen, innevarande år, jämte utdrag af meteorologiska observationer hållne år 1758 i Utsjoki / af Henrikc Wegelius. – [Stockholm], [1759]. – S. 229-237 ; 19 cm
Ur: K. Vetenskaps Akademiens handlingar, tredje kvart. [1759].

 

 

Sökord
Naturvetenskap; geofysik; Kemi; lappmark; jordbävning; meteorologi; Utsjoki

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Wegelius, Henrik, präst.
Wegelius blev student i Uppsala 1749 och senare i Åbo där han även prästvigdes 1755. Wegelius var bland annat kaplan i Hietaniemi och kyrkoherde för Utsjoki och Enare.