Ganander, Christfrid (7803g)

Bokomslag
Om boken
Ganander, Christfrid, 1741-1790
Mythologia fennica: eller förklaring öfver de nomina propria deastrorum, idolorum, locorum, virorum &c.: eller afgudar och afgudinnor, forntidens märkelige personer, offer och offer-ställen, gamla sedvänjor, : jättar, troll, skogs- sjö- och bergs-rån m.m. som förekomma i de äldre finska troll-runor, synnyt, sanat, sadut, arwotuxet &c. samt än brukas och nämnas i dagligt tal; til deras tjenst, som vela i grund förstå det finska språket, : och hafva smak för finska historien och poësin / af gamla runor samlad och uttydd af Christfrid Ganander. – Åbo, 1789. – [16], 112 s. ; 22 cm
Innehåller finskt mytologiskt lexikon med förklaring på svenska.

Sökord
Religion; Finland; mytologi; avgudadyrkan; offer; sedvänjor; jättar; troll; skogsrå; sjörå; bergsrå; trollrunor; lexikon

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)