Lindahl, Israel (7601l)

Titelsida
Om boken
Lindahl, Israel, 1718-1793
Prostens herr Pehr Fjellströms lefnads-lopp, upläst vid des jordefärd i Lyksele kyrka den 26 augusti 1764 / Israel Lindahl. Stockholm, 1765. – 24 s. ; 20 cm
Sökord
Religion; Pehr Fjellström; Lycksele; samiska; lapska; lappmark; präster

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Lindahl kom till Uppsala via Härnösand och promoverades till magister 1749. Han prästvigdes i Härnösand följande år. 1756 blev han kommunister och 1772 blev han, vid 54 års ålder, kyrkoherde i Nordmaling, där han verkade ytterligare tjugo år.

Fjellström, Pehr, präst, lapsk filolog.
Efter studier i Piteå, Stockholm och Uppsala blev han präst och skolmästare i Lycksele 1718.
Missionsarbetet i Lappmarken krävde kunskap i det samiska språket. Fjällström gjorde omfattande översättningsarbeten och arbetade med det sydsamiska bokspråket. Fjällström gjorde en resa genom lappmarkerna 1737 för att studera de olika samiska dialekterna. Han hade en central roll vid språkkonferenserna 1743 och 1744 och Fjellströms översättningar av en ABC-bok, Luthers katekes och kyrkohandbok till samiska utkom 1744. Hos Fjellström vistades många blivande lappmarkspräster, t.ex. Pehr Högström, för att lära sig bl.a. samiska.

Källor
Israel Lindahl: Beskrivning över Umeå socken och Umeå stad år 1771 / utg. av Margit Wennstedt & Karin Snellman. I Urkunden nr. 10 – Umeå: Forskningsarkivet, 1989. s. 4.

Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Höganäs: Bra Böcker, 1993. Bd. 1, s.278