Swebilius, Olof (7904s)

Titelsida
Om boken

Swebilius, Olof, 1624-1700
Catechesen tjälgestem katjalwasi ja wastadusi pakti: same kiäli puoktetum P. Fjellströmest. /  D. Ol. Swebilius. – Stockholm, 1790 (Carlbohmen). – 96 s. ; 17 cm.

 

 

 

 

 

Sökord
Religion; katekes; samiska

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Swebilius, Olof, ärkebiskop.
Swebilius prästvigdes 1658. Som hovpredikant undervisade Swebilius Karl XI. På grund av sitt personliga förhållande till kungen och sin ämbetsställning kom han att delta i behandlingen av alla viktigare kyrkliga frågor. Swebilius fick i uppdrag att omarbeta den dåvarande förklaringen till Luthers lilla katekes. Hans omarbetning godkändes av riksdagen 1689 och den påbjöds av kungen att vara normen för kyrkans undervisning.

Översättningen till samiska är gjord av Pehr Fjellström. För mer information om Pehr Fjellström se Lindahl, Israel.

Källa
Nordiska familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi (1918). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 27, s. 890 f. (nytt fönster) [tillgänglig 2006-12-07]