Tuderus, Gabriel (7710t)

Titelsida
Om boken

[Tuderus, Gabriel], 1638-1705
Twå berättelser om lapparnes omwändelse ifrån deras fordna widskeppelser, och afguderi / [Gabriel Tuderus, Thomas von Westen]. – Stockholm, (Carlbohm), 1773. – 72 s. ; 18 cm.

 

Sökord
Samer; kristendom; mission

Läs boken i modernt teckensnitt (pdf-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författarna
Tuderus
, Gabriel, kyrkoherde.
Tudérus, kallad ”de finske lapparnas apostel”, förde ett stormigt liv under sina studentår, men avlade så småningom sin prästexamen och blev kaplan i Enare. Senare tillträdde han som kyrkoherde i Kemi lappmark och därefter i Nedertorneå. Han arbetade för lapparnas omvändelse och det är om hans missionsarbete som Twå berättelser om lapparnes omwändelse… handlar om

Westen, Thomas von, norsk präst och missionär.
Westen levde mellan 1682-1727 och har kallats ”Samernas apostel”. Westen ägnade hela sitt liv åt arbetet som missionär bland samerna. Han insåg vikten av att undervisningen var på samiska, och 1717 grundade han ett seminarium i Trondheim för utbildning av präster och lärare för samerna. Han gjorde själv tre resor i Finnmarken. Westen var hängiven sitt arbete för samernas kristnande, men har också beskrivits som lynnig, hänsynslös och ofta svår att samarbeta med.

Se även
Den finn-lappländska missionen… (nytt fönster)
(Umeå universitets digitala kopia)

Källor
Nordisk familjeordbok: Konversationslexikon och Realencyklopedi(1920). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 30, s. 255f.
(nytt fönster) [tillgängligt 2007-01-18]

Nordisk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen (1996). Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 4, s. 292