Ödmann, Samuel (7801o)

Bokomslag
Om boken
Ödmann, Samuel, 1750-1829
Åminnelse-tal öfver … Pehr Högström hållet … den 24 aug. 1785 / af samuel Ödmann. Stockholm, 1785. 18 s. ; 20 cm – (Vetenskapsakademien, Kungl. svenska, Åminnelsetal)

 

 

Sökord
Religion; präster; lappmark; Pehr Högström

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Se även Pehr Högström

Om författaren
Ödmann, Samuel Lorentz, universitetslärare, naturforskare, teolog, skald, musiker.
1772 tog Ödmann fil. kand. examen vid Uppsala universitet. Ödmanns intresse för naturvetenskap gjorde honom till en av Linnés populärare lärjungar. 1773 prästvigdes Ödmann för att vara huspredikant hos general Pfeiff på Värmdön. 1776 förordnades han till kommunister och skolmästare på Värmdön. Efter en jakt drabbades Ödmann av en svår förkylning. Därefter tålde han aldrig fria luften och dömde sig själv till ett innesittande liv. Under fyrtiofem år levde han på detta vis. Han studerade, gav ut skrifter och blev så känd att han 1784 blev invald i Vetenskapsakademien.

Källa
Svenskt biografiskt handlexikon. Stockholm: Bonniers, 1906. s. 781-782 (nytt fönster) [tillgänglig 2006-10-10]