Fjellström, Pehr (7304f)

Titelsida
Om boken

Fjellström, Pehr, 1697-1764
Grammatica lapponica exhibens linguae hujus, peculiarem licet, et ab aliis linguis differentem, regulis tamen grammaticalibus adstrictam indolem. In linguarum studiosorum gratiam, potissimum vero illorum, quibus munera inter lappones : obeunda demandata sunt. Brevissima qua fieri potuit methodo conscripta / a Petro Fiellström. – Stockholm: Holmiae, 1738 (Horrn). – 101 s. ; 18 cm.

 

Sökord
Språkvetenskap; grammatik; samiska

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Fjellström, Pehr, präst, lapsk filolog.
Efter studier i Piteå, Stockholm och Uppsala blev han präst och skolmästare i Lycksele 1718. Missionsarbetet i Lappmarken krävde kunskap i det samiska språket. Fjällström gjorde omfattande översättningsarbeten och arbetade med det sydsamiska bokspråket. Fjällström gjorde en resa genom lappmarkerna 1737 för att studera de olika samiska dialekterna. Han hade en central roll vid språkkonferenserna 1743 och 1744 och Fjellströms översättningar av en ABC-bok, Luthers katekes och kyrkohandbok till samiska utkom 1744. Hos Fjellström vistades många blivande lappmarkspräster, t.ex. Pehr Högström, för att lära sig bl.a. samiska.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Höganäs: Bra Böcker, 1993. Bd. 1, s.278