Fjellström, Pehr (7701f)

Titelsida
Om boken

A A a b c … f ff … l ll … s ss s st sz … x y z tz. å ä ö. A B C … X Y Z. Å Ä Ö. A a b c … s ss … x y z. å ä ö. – Stockholm, 1779 : (Carlbohm) – [16] s. ; 16 cm ; ill.
ABC-bok översatt till samiska av P. Fjellström.
Sökord
Språkvetenskap; ABC-böcker; samiska; lapska; illustrationer

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Fjellström
, Pehr, präst, lapsk filolog, 1697-1764.
Efter studier i Piteå, Stockholm och Uppsala blev han präst och skolmästare i Lycksele 1718. Missionsarbetet i Lappmarken krävde kunskap i det samiska språket. Fjällström gjorde omfattande översättningsarbeten och arbetade med det sydsamiska bokspråket. Fjällström gjorde en resa genom lappmarkerna 1737 för att studera de olika samiska dialekterna. Han hade en central roll vid språkkonferenserna 1743 och 1744 och Fjellströms översättningar av en ABC-bok, Luthers katekes och kyrkohandbok till samiska utkom 1744. Hos Fjellström vistades många blivande lappmarkspräster, t.ex. Pehr Högström, för att lära sig bl.a. samiska.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Höganäs: Bra Böcker, 1993. Bd. 1, s.278