Leem, Knud (7410l)

Titelsida
Om boken

Leem, Knud, 1694-1774
En Lappisk Grammatica efter den Dialect, som bruges af Field-Lapperne udi Porsanger-Fjorden… / af Knud Leem. – Kiøbenhavn, 1748. – 388, 31, 46 s. ; 18 cm.

 

 

 

 

Sökord
Språkvetenskap; grammatik; samiska; samer; Porsangerfjorden

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Leem
, Knud, norsk missionär i lappmarken, topograf, lexikograf.
Leem studerade i Köpenhamn och blev så småningom missionär i Finnmarken. Leem var senare även föreståndare för Seminarium lapponicum Fridericianum i Trondheim. Hans studier av samernas språk och etnografi redovisade han i olika böcker.

Källa
Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi. Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 16, s. 8