Okänd (7705n)

Titelsida
Om boken
Några samtal, af hwilka de som ej kunna det finska språket, få en liten början at förstå och tala det. – Stockholm: J.A. Carlbohm, 1773. – 16 s. ; 18 cm
Även med finsk titel.

 

 

 

Sökord
Språkvetenskap; parlör; finska språket

Boken består av finska fraser översatta till svenska.

Läs parlören i modernt teckensnitt (pdf-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver bredband) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)