Sajnovics, Joannis (7704s)

Bokomslag
Om boken
Sajnovics, Joannis, 1733-1785
Joannis Sajnovics… demonstratio, idioma ungarorum et lapponum idem esse / Joannis Sajnovics. – Hafniae, 1770 – 83 s. ; 23 cm
En senare korr. vers. gavs ut i Tyrnaviæ, 1770.

 

Sökord
Språkvetenskap; ungerska; lapska; samiska, lingvistik

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Sajnovics, Joannis, astronom och språkforskare.
I första hand var Sajnovics astronom och det var som sådan han blev erbjuden att följa med Maximilian Hell till Norge för att arbeta i ett observatorium som uppförts av Christian den VII. Dessutom skulle han utföra fältarbete bland samerna för att undersöka om det fanns någon sanning i antagandet att samiskan, finskan och ungerskan skulle vara släkt med varandra. Sajnovics jämförde samiskan med ungerskan och hans undersökning blev en milstolpe i den finsk-ugriska språkforskningen. Sajnovics lade till exempel märke till att språket förändras jämt och ständigt. Både ungerskan och samiskan hade utvecklats och för att kunna spåra släktskapet jämförde Sajnovics bland annat ords böjningar och sammantaget jämförde han 150 par ord. Att han ansåg sig lyckats hävdar han i ovanstående titel, nämligen bevis på att ungerskan och lapskan är besläktade.

Källa
Sebeok, Thomas A. (1968). Editor’s foreword i  Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse: With an introduction by Thomas A. Sebeok. Bloomington: Indiana University.