Konst, musik, teater och film 1900

Författare Titel Årtal
Nordberg, A. Nederluleå kyrka 1910
Wiklund, K. B. Rounala kyrka 1916