Goes, Damianus á (9102g)

Damianus á Goes Om boken
Goes, Damianus á, 1502-1575.
Tvenne skrifter af den portugisiske riddaren Damianus à Goes : Veklagan öfver det lappska folkets nöd och Lapplands beskrifning i latinsk text / nu för första gången öfverflyttad till svenska genom Gösta Thörnell ; jämte en inledning … af E. W. Dahlgren. – Stockholm: Föreningen för bokhantverk, 1915. – 99 s. ; 13 cm
Orig. perg. bd. Varianttitel: Lappska folkets nöd Varinattitel: Lappland

 

 

Sökord
Lappland; kristendom; Olaus Magnus

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Se även Projekt Runebergs fulltextutgåva:
http://runeberg.org/goes/goes1.html [tillgänglig 2006-12-12]

Om författaren
Goes, Damião de, portugisisk adelsman.
Goes reste runt i Europa på olika kommersiella och diplomatiska uppdrag. Under sina resor träffade han bl.a. bröderna Johannes och Olaus Magnus. Goes torde ha besökt Sverige mellan 1529 och 1531. Skrifterna kom ut i original 1540 som en samlingsvolym. Det är en av de äldsta, mer utförliga, berättelsen om Lappland och dess invånare. I sin skrift hävdar han att han nått en polhöjd av 80º, men det finns inga bevis på att han verkligen var så långt norrut utan mer troligt var den nordligaste punkten på hans resa Torneå. Eftersom han träffat bröderna Magnus ett antal gånger kan han ha fått uppgifter om Lappland av dem. Hans beskrivningar lär även likna Jacobus Zieglers Schondia som gavs ut i Strassburg 1532.

Källa
Verso l’estrema Thule: Bibliografi: Italienska resor på Nordkalotten före 1945 (2003). Tromsø: Ravnetrykk, s. 114-115.