Kolmodin, Torsten (9116k)

Offerplats i Sartavagge
Om boken

Kolmodin, Torsten
Folktro, seder och sägner från Pite lappmark / uppteckande af Torsten Kolmodin. – Stockholm: Nordiska bokhandeln, 1914. – 42 s. ; 26 cm. ; ill.
Serie: Lapparne och deras land: skildringar och studier utgifna af Hjalmar Lundbohm.

Sökord
Vidskepelse; sedvänjor; sägner; Piteå; lappmark; kåtor; livsmedel; dryck; renar; hundar; fiske; jakt; björnar; vargar; hästar; får; ekorrar; hackspettar; gök; korpar; ormar; minderåriga; bortbyting; andar; naglar; hår; tänder; frieri; äktenskap; kvinnor; havandeskap; sjukdomar; dödsvarsel; död; begravning; lik; kyrkogårdar; kyrkklockor; helgdagar; åska; norrsken; stjärnor; skatter; trollkonster; trolltrummor; offer; vitra; troll; jättar; djur; berättelser; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)