Tuderus, Gabriel (9106t)

Titelsida Om boken
Tuderus, Gabriel, 1638-1705.
En kort underrättelse om the österbothniske lappar : som under Kiemi Gebiet lyda / stält af Gabriele Tudero. – Uppsala, 1905. – 24 s. ; 24 cm.
Med förord av K. B. Wiklund.
Sammanbunden med: En rimkrönika om lapparna från början av 1700-talet. – Uppsala, 1909. – 34 s.
Ur: Svenska Landsmål ock svenskt folkliv. Stockholm: Norstedts, 1910, h. 4.
Sökord
Österbotten; Kemi; samer; ursprung; religion; begravning; frieri; giftermål; kläder; livsmedel; sedvänjor; sånger; rimkrönika

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Tuderus
, Gabriel, kyrkoherde
Tudérus, kallad ”de finske lapparnas apostel”, förde ett stormigt liv under sina studentår, men tog så småningom sin prästexamen och blev kaplan i Enare. Senare tillträdde han som kyrkoherde i Kemi lappmark och därefter i Nedertorneå. Han arbetade för lapparnas omvändelse och i Twå berättelser om lapparnes omwändelse… berättar han sitt missionsarbete.

Se även Twå berättelser om lapparnes omwändelse…

Källa
Nordisk familjeordbok: Konversationslexikon och Realencyklopedi (1920). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 30, s. 255f.
(nytt fönster) [tillgängligt 2007-02-06]