Fellman, Jacob (9020f)

Jacob Fellman
Om boken

Fellman, Jacob, 1795-1875
Anteckningar under min vistelse i lappmarken / af Jacob Fellman. – Vol. 3 – Helsingfors, 1906. – 715 s. ; 22 cm.

 

 

Sökord
Geografi; Finland; Sverige; Ryssland; lappmarken; Utsjoki; Enare; Kuusamo; Kuolajärvi; Enontekis; samer; ursprung; bosättning; sedvänjor; religion; klimat; fiske; fåglar; näringar; kärrmarker; skogsbruk; sjöar; årstider; befolkning; nybyggare; bönder; sjukdomar; botemedel; vidskepelse; beskattning; församlingar; präster; kyrkoherdar; birkarlar

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Se del 1  del 2  del 4

På sidorna 192-193 kan man läsa om olika myntenheter i Sverige från 1500-talet och fram till 1800-talet.

För mer information om Fellman se Nordisk Familjebok [tillgänglig 2008-10-14] (nytt fönster)