Fellman, Jacob (9021f)

Jacob FellmanOm boken
Fellman, Jacob, 1795-1875
Anteckningar under min vistelse i lappmarken / af Jacob Fellman. – Vol. 4 – Helsingfors, 1906. – 552 s. ; 22 cm.
Med register för alla fyra volymer.
Med förteckning över intagna brev.

 

 

Sökord
Geografi; zoologi; fauna; floror; uppsatser; Finland; lappmark; däggdjur; fåglar; amfibier; fiskar; insekter; Utsjoki pastorat; hushållning; brev; samer; Enare; fiskodling; foderväxter; stenrör; Rovaniemi

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

På sidorna 84 kan man läsa om en fågel som kallas horsgöken.
”Då han låter hu, hu, hu, väntas vackert väder ; men låter han som en gammal häst, förebådar det ful väderlek”

Se del 1  del 2  del 3

För mer information om Fellman se Nordisk Familjebok [tillgänglig 2008-10-14] (nytt fönster)