Forsström, Johan Erik (9124f)

Parti af MuoniokoskiOm boken
Forsström, Johan Erik, 1775-1824
I Norrlandsstäder och lapplandsbygd år 1800: Johan Erik Forsströms dagbok öfver resan i Norrland och Finnmarken 1800 och i Roslagen 1801 / med en inledning av Nils Ahnlund. Stockholm: Nationalförl., 1917. – 159 s. ; 19 cm. ; ill.

Sökord
Geografi; resenärer; Norrbotten; Västerbotten; Norge; lappmarken; Piteå; Luleå; Råneåälven; Kalixälven; färjor; pörte; Torneå; Haparanda; handel; Meldercreutz; kryddgård; Maupertuis; Karungi; Övertorneå; Kattilakoski; Turtula; Svanstein; Pello; björnjakt; Raunala; Tromsö; Enontekis; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Från sidan 56 och ett par sidor framåt kan man läsa om Övertorneå.

Ur boken
Fruntimren voro tämligen talrika, ungefärligen emellan femtio à sextio. Inga särdeles skönheter visade sig ibland de äldre, men af de uppväxande flickorne, hvarpå var stort öfverflöd, voro en del rätt vackra. Klädedräkten hos det vackra könet var allmänt modern, och en del klädde med mycken smak. På herrar och i synnerhet dansande herrar var stor brist. (s. 48)